فرم استخدام

نام(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

نام خانوادگی(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

جنسیت(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

وضعیت تاهل(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

تاریخ تولد
ورودی نامعتبر

تحصیلات(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

رشته تحصیلی(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

گرایش
ورودی نامعتبر

محل تحصیل(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

وضعیت خدمت:
Invalid Input

تلفن(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

تلفن همراه(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید


آشنایی با Photoshop(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

آشنایی با طراحی وب(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

آشنایی با زبان php(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

آشنایی با زبان javascript(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید


آشنایی با Jquery(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

آشنایی با mysql(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

آشنایی با زبان c#.net(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

آشنایی با Sql server(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

آشنایی با mvc(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

آشنایی با Net Nuke.(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

آشنایی با Angular(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

آشنایی با Linq(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

آشنایی با Entity Framework(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

آشنایی با Web Service(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

آشنایی با Socket Programming(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

آشنایی با Wcf Service(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

آشنایی با oracle server(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

آشنایی با xamarin c#) mobile develop)(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید


آشنایی با زبان خارجی :

نام زبان خارجی :(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

خواندن (زبان انگلیسی)(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

نوشتن(زبان انگلیسی)(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

مکالمه (زبان انگلیسی)(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

ترجمه به فارسی (زبان انگلیسی)(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید


سابقه بیماری داشته اید ؟(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

نوع بیماری را وارد کنید
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

حادثه منجر به نقص عضو داشته اید ؟(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

نوع حادثه و نقص عضو را بنویسید؟
Invalid Input


آخرین درآمد ماهیانه شما ؟(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

در صورت انتخاب شما برای همکاری, آیا آمادگی سپردن ضمانت به صورت سفته را دارید ؟(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

مبلغ حقوق و مزایای ماهیانه پیشنهادی در شرکت :(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

دوره های آموزشی تخصصی طی شده:(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

سوابق شغلی : (به ترتیب از آخرین سمت درج گردد)(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

مهارت های شغلی : (به ترتیب درجه مهارت درج گردد)(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

آدرس(*)
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

در صورت داشتن رزومه کاری به صورت فایل PDF ارسال نمایید.
لطفا فیلد مورد نظر را پر نمایید

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)