واژه کامراد از دو بخش (کام = قدرت ، توانایی + راد = جوانمرد ، بخشنده) تشکیل شده، که روی هم  معنای جوانمرد توانا می دهد.

شرکت کامراد پژوهان پارس با هدف ارائه خدمات مشاوره در زمينه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به شرکت ها، سازمان ها و موسسات دولتي و غير دولتي در سال 1386 تاسيس گرديد. اعضاي اين شرکت دارای سوابق طولاني در زمينه مذکور بوده و هر يک در شاخه هاي گوناگوني در اين ارتباط فعاليت هاي مديريتي درخشاني داشته اند. لذا براي اجراي يک ساختار جامع مبتني بر مشاوره جهت پاسخ گويي به تمامي نيازهاي شرکت ها و سازمان ها گردهم آمده اند تا با ارائه راهکارهايي نوين جهت اعتلای اهداف خود در امر خدمت رساني به ساختار سامانه الکترونيکي کشور و رشد و توسعه آن جامع عمل بپوشانند. هدف ما اجراي طرح هايي کارآمد و نه تشريفاتي در زمينه توسعه فناوري اطلاعات ميباشد . ما معتقديم همچنان که امروزه رشد و توسعه فناوري اطلاعات در کشورهای توسعه يافته تاثير مستقيم و عملي در رشد و چالاکي اقتصاد ايفا مي کند مي بايست در کشور عزيزمان ايران نيز جايگاه تشريفاتي و ناکارآمد خود را ترک گفته و بدان رهنمون سازيم. نتيجه تجربه های اعضاي شرکت در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات در سال هاي گذشته ما را به نقطه نظري مشترک در مورد علت اصلي نا کارامدي اين فناوري در کشور معطوف ساخته. مامعتقديم علت اصلي اين ناکارامدي عدم جامعيت ، انطباق پذيري و همسازگاري بين سيستم هاي موازي مربوط به اين فناوري در يک شرکت يا سازمان و همچنين فيمابين شرکت ها و سازمان ها مي باشد. و اين مشکل خود به دليل فقدان مشاوره ي مناسب در زمان تجهيز شرکت ها و سازمان ها به اين فناوري رخ مي دهد، بررسي نيازها، آشنايي با فناوري هاي موجود، امکان سنجي و آينده نگري در انتخاب راه کاري درست و عملي از اصول اوليه مي باشد که غالباَ به درستي بدان توجهي نمي شود و سبب سکون و به هدر رفتن سرمايه گذاری انجام شده در اين زمينه مي گردد. انجام مشاوره اي صحيح سبب :

  • پايين آمدن هزينه هاي اجرا و توسعه طرح
  •  انطباق پذيري با بخش هاي موجود ديگر
  •  دستيابي واقعي به عملکرد مورد نظر
  • بالا رفتن راندمان
  • پيشگيري از هزينه هاي اصلاح
  • به وجود آمدن نگاهي جامع
  • سهولت در راه اندازي بخش هاي جديد می گردد.

 

 

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)