مهندس وحيدحيدريان گفت: باتوجه به ضرورت کسب نظرات شهروندان عزيز،به عنوان مهمترين کاربران واستفاده کنندگان ازخدمات شهرداری، سازمان فاوا اقدام به راه اندازی سامانه نظرسنجی استفاده ازخدمات الکترونيکي شهرداری اصفهان نموده است.

وی اضافه کرد: اين نظرسنجی هم اکنون ازطريق آدرس اينترنتیhttp:// ICT.Isfahn.ir قابل دسترس می باشدوازشهروندان گرامی تقاضامی گرددبااعلام نظرات خود دراين سامانه،شهرداری اصفهان رادرجهت افزايش كارايي خدمات الکترونيکی،ياری رسانند.

وی بااشاره به خدمات ارائه شده درپورتال شهرداري اصفهان تصريح کرد: درگاه الکترونيک شهرداري اصفهان حاوي خدمات قابل توجهی می باشدکه ازطريق آدرس Eservice.isfahan.ir دردسترس مردم قرارگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: برهمين اساس به كارگيري سامانه هاي ارتباطي مردم باسازمان فناوري اطلاعات وارتباطات درجهت سهولت ارتباط و انتقال مشكلات و پيشنهادهاي اجرايي شهروندان شامل: شماره تلفن 36137 ،پيامک كوتاه باشماره 30001 37100 ،رايانامه به آدرساین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید وآدرس اينترنتيEservice.isfahan.ir راه اندازي شده ودراختيارعموم قرارگرفته است.وي بااشاره به افزايش استفاده ازاينترنت توسط شهروندان،اين موضوع فرصت مناسبي براي افزايش خدمات رساني به مردم عنوان کرد و بيانداشت: باتوجه به ضرورت افزايش اطمينان دراستفاده ازخدمات الكترونیکی و رسيدگي به مشكلات احتمالي دركوتاه ترين زمان، همچنين به منظورتوسعه سرويس هادرجهت نيازمندي هاي اعلام شده توسط خودمردم،شرکت دراين نظرسنجي داراي اهميت ويژه اي مي باشد.مهندس حيدريان يادآورشد: اين سازمان به منظورساده نمودن ارتباط شهروندان،فرم هاي الکترونيکي نظرسنجي کیفیت خدمات ارايه شده راآماده ودرآدرس هايEservice.isfahan.ir وICT.Isfahan.ir قرارداده است.

مديرعامل سازمان فاواشهرداري اصفهان درپايان ابرازاميدواري کردتاهمشهريان محترم باشرکت دراين نظرسنجي وتكميل فرم هاي مربوطه اين سازمان رادرتوسعه وافزايش کیفیت موردانتظارخدمات ياری برسانند.

 

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)