نشست کافه نقد در این هفته به موضوع بازنمایی ایران در رسانه های غرب به همراه نمایش و تحلیل فیلم "سپتامبرهای شیراز" اختصاص دارد.

افزایش سواد رسانه ای و ایجاد حساسیت برای انتخاب رسانه همچنین تحلیل محتوا از مهم ترین برنامه های کمیته فرهنگ رسانه است که این کمیته در راستای تحقق افزایش سواد رسانه ای میان تمام اقشار جامعه جلسات کافه نقد را به صورت دوره ای برگزار می کند.
کافه نقد، پاتوقی برای اهالی رسانه است تا دوستداران رسانه و سینما گرد هم آیند و به تماشا، نقد و بررسی همچنین پرسش و پاسخ فیلم و مستندهای منتخب پخش شده توسط کمیته فرهنگ رسانه بپردازند.
بازنمایی ایران در رسانه های غرب به همراه نمایش و تحلیل فیلم "سپتامبرهای شیراز" با حضور دکتر سید محمد حسینی روز یکشنبه 7 شهریورماه در کتابخانه مرکزی انجام شد.
جریان شناسی فیلم های ضد ایرانی، بررسی چهره نشان داده شده در ایران در رسانه های غربی و بررسی خط سیر و ساختار کلی فیلم های ضد ایرانی از جمله اهداف مورد نظر در نشست این هفته کافه نقد است.

در پایان از مدعوین خواسته شد با روشن کردن وای فای گوشی خود و اتصال به شبکه در نظرسنجی شرکت کرده و نقطه نظرات خود را در باره برنامه و... اعلام نمایند.

 

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)