نظر سنجی  اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت مخابرات استان اصفهان

شرکت مخابرات استان اصفهان، در سال 94 اقدام به پیاده سازی استاندارد ISO 10002 در حوزه ی رویکرد رسیدگی به شکایات  نمود. در همین راستا به منظوربررسی نتایج حاصل از پیاده سازی استاندارد ISO 10002 بر رویکرد رسیدگی به شکایات، اقدام به برگزاری نظرسنجی با عنوان نظر سنجی اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات ازتاریخ 1395/01/01 در بین مشترکین خود  نموده است.

استاندارد  ISO 10002  در حوزه ی رسیدگی به شکایات  شامل یک سری شاخص با عناوین زیر می باشد:

1-کاهش زمان رسیدگی به شکایات

2-کاهش درصد شکایات

3-نحوه پاسخ گویی کارکنان

4-سهولت دسترسی مشترکین شاکی به کانال ارتباطی مخابرات

5-سرعت پاسخ گویی

لازم به ذکر است که تمامی شاخص های موجود در بالا در این فرم تعبیه شده و پس از پایان نظرسنجی می توان به بررسی نتایج مثبت یا منفی که حاصل از پیاده سازی استاندارد ISO 10002 بررویکرد رسیدگی به شکایات  است ، پرداخت.

 

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)