شرکت مخابرات استان اصفهان، در راستای بالا بردن سطح کیفی خدمات اینترنت پر سرعت خود(ADSL)،  اقدام به برگزاری نظرسنجی با عنوان نظر سنجی از مشترکین ADSL  از تاریخ 94/12/04 در بین مشترکین ADSL نموده است.

این نظرسنجی به منظور دریافت بازخورد در دو مرحله صورت می پذیرد. مرحله نخست میزان رضایت ثبت نام کننده از وضعیت و روال تحویل و راه اندازی خط اشتراکی و مرحله دوم میزان رضایتمندی مشترک پس از استفاده از سرویس ارائه شده می باشد.این نظرسنجی دو مرحله ای  با هدف بالا بردن سطح کیفی خدمات اینترنت پر سرعت  خود( ADSL)، به مشترکین ADSL در حال برگزاری است.

در این نظرسنجی میزان رضایت مشترکین از خدمات اینترنت مخابرات، به منظور کیفیت بهبود خدمات این شرکت به مشتریان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. همچنین به مشترکینی که در این طرح با سازمان مشارکت نموده اند یک گیگا بایت ترافیک به صورت رایگان هدیه داده خواهد شد.

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)