سامانه جامع نظرسنجی الکترونیک کامراد

امکان ایجاد بانک پرسش ها و پاسخ ها
امکان ایجاد گروههای شرکت کننده
امکان تعریف بخش های سازمانی مورد ارزیابی
امکان ایجاد فرم های نظرسنجی
امکان برگزاری دوره های نظرسنجی از فرم های طراحی شده
امکان اختصاص ضریب به پرسش های مهم
امکان تعریف مناطق شرکت کننده در نظرسنجی و تعیین تعداد شرکت کنندگان آن
امکان مشاهده نتایج نظرسنجی به صورت جداول و گراف های آماری....

ادامه مطلب

سامانه داشبورد مدیریتی پایش

امکان طراحی انواع گزارشات و نمودار ها
امکان تعریف سطوح دسترسی به شاخص های مختلف
امکان اتصال به تمامی نرم افزار های موجود در سازمان با هر تکنولوژی
امکان ارتباط با انواع پایگاه های داده
امکان ارتباط با وب سرویس های ارائه شده توسط برنامه های دیگر
طراحی تحت وب نرم افزار و امکان دسترسی به اطلاعات سازمان در هر نقطه از دنیا برای افراد تعیین شده
امکان ایجاد نمودار ها و شاخص ها در زمان استفاده توسط کارفرما
امکان ایجاد و نمایش نمودار ها بصورت نمایش خودکار لیستی از اسلاید ها
امکان اعمال فیلتر های تعیین شده برروی گزارشات توسط مشاهده کننده

ادامه مطلب

سامانه مدیریت آزمایشگاه

امکان تعریف انواع نمونه های آزمایشگاه و دسته بندی آنها
امکان تعریف آزمون ها به همراه جزئیات هر آزمون نظیر محدوده قابل قبول
امکان تعریف انواع استاندارد ها و اختصاص آزمون های هر استاندارد
امکان تعریف انواع تعرفه ها نظیر تعرفه دولتی، آزاد، اداره استاندارد و ...
امکان تعیین تعرفه برای هر آزمون یا استاندارد به ازای هر یک از نمونه ها
امکان ثبت نام مشتریان بصورت حقیقی و حقوقی
امکان مشاهده پروفایل اختصاصی برای هر مشتری جهت ثبت سفارشات و پیگیری انها
امکان تسویه حساب بصورت آنلاین برای مشتریان
امکان مشاهده و چاپ پیش فاکتور و فاکتور (پس از پرداخت) برای مشتریان و متصدی آزمایشگاه
امکان مشاهده سفارشات رسیده، پذیرفته شده، درحال انجام، پاسخ داده شده بصورت جداگانه
امکان مشاهده و چاپ نتایج آزمون برروی سربرگ رسمی آزمایشگاه

ادامه مطلب

سیستم مدیریت خدمات موتوری

امکان تشکیل پرونده برای هریک از خودروها
نگهداری پرونده برای هر خودرو در سامانه مرکزی
نگهداری اطلاعات سوابق بیمه خودرو با امکان هشدار جهت تمدید بیمه نامه
نگهداری اطلاعات مورد نیاز برای ثبت عوارض های گوناگون پرداخت شده
امکان ثبت برگه های جریمه
امکان ثبت صورت مجلس اتومبیل برای تحویل و تحول از یک راننده به راننده دیگر
اصلاح و تغییر هریک از اقلام داده خودرو توسط کاربری با قابلیت دسترسی سطح مشخص در برنامه
امکان ثبت و نگهداری اطلاعات وسایل ثابت و جانبی خودرو و...

ادامه مطلب

سامانه مدیریت سلف سرویس

امکان تعریف لیست پیمانکاران
امکان تعریف منوی غذای هر پیمانکار
امکان تعریف تعرفه های غذای هر پیمانکار
امکان مشاهده و سفارش از طریق کارتابل برای هر کاربر
امکان تعریف زمان مشخص برای پایان مهلت سفارش غذا در هر روز
امکان لغو سفارش از طریق کارتابل توسط هر کاربر تا زمان مشخص
امکان مشاهده و گزارش گیری لیست سفارشات روزانه برای مسئول خدمات
امکان ارسال سفارشات روزانه برای پیمانکار بصورت الکترونیک و...

ادامه مطلب

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)